Sapanca INFO

Veriye Dayalı Yönetimle Sapanca’nın Geleceğine Yolculuk

Veriye dayalı yönetim en önemli stratejik araçlardan biri haline geldi. Her veri parçası, Sapanca’nın geleceğini şekillendirmek ve daha iyi bir gelecek için bizlere yol gösterecektir.Frigler‘ den bu yana varlığı bilinen Sapanca toprakları, Roma İmparatorluğu döneminde imparatorluk ordusu için savaş atlarının yetiştirildiği çiftlik, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise imparatorluğun ağaç denizi olmuş. I.Meşrutiyet Döneminde yılda 80.000 kilo tahıl ve yüksek miktarda ipek böceği yetiştiriliyordu bu topraklarda. Millî Mücadele döneminde 24 şehit veren Sapanca’da 1999 depreminde 35 hemşerimiz hayatını kaybetti. 1890 ‘da tren istasyonu, 1989 yılında TEM otoyolunun geçmesi ile köklü değişimler yaşandı.


SApanca INFO ile Web Tasarım


Sakarya ilinin toplam Erik üretiminin %28.47’si Sapanca ovasında yapılırken, 2012-2016 yılları arasında 91.490 yabancı, 420.285 yerli turist konaklama yapar oldu.

1831 Nüfus Sayımına Göre Kocaeli Sancağına bağlı Adapazarı maa Sapanca’nın nüfusu 9.611 iken, endeksa verilerine göre son nüfus bilgisi (2024) 44.712 dir. Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişi olduğu bilinen ilçemizde özellikle son 150 yıl içinde sadece yapılı fiziksel çevre değil idari yapı ve bireylerin kamu yönetiminden beklentilerinin farklılaşması ve sonucunda yaşanan kaynak sıkıntıları günümüzün en belirgin çözüm bekleyen sorunu haline geldi.

Km2 başına düşen kişi sayısı 281,21 kişi. Nüfusun %34’ü genç, %49’u orta yaşlı, %17’si ise yaşlı. Ayrıca %49’u kadın, %51’i erkek; %49,57’si evli, %22,13’ü bekar, %19’u üniversite mezunu, %70’i ilk-orta ve lise mezunu. 

Son 20 yılda Sapanca’da nüfus artış oranının %1,5 ile %3,5 arasında oldu. Bu oran da bize 2030’lu yıllarda ilçe nüfusunun 100 binlere ulaşacağını gösteriyor. 

Herakleitos’un dediği gibi değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Fazla uzak olmayan bir tarih dilimi içinde Sapanca’da nelerin değiştiğini özetlemeye çalıştıktan sonra veriye dayalı yerel yönetim üzerine Sapanca INFO okurları ile hasbihal edelim istedik.

Mart ayının sonunda yapılacak olan yerel seçimlerde 33 bin 290 Sapancalı seçmen, kurulacak 80 sandıkta gelecek yılların değişken ihtiyaçlarına çözüm üretmesi için yerel yöneticilerini seçecek. Aday olan hemşerilerimizin genel olarak kullandığı kavram ise “Her Şey Sapanca İçin”.

Hâl böyle iken Sapanca için planlanan gelecek, tarihsel ve kültürel değere sahip olsa da bostancının kahvesinde yapılacak değerlendirmelere sığmayacak kadar önemli ve değerli bir hal aldı. Bu durum da Sapanca için planlanan geleceğin “veriye dayalı belediyecilik” zorunluluğunu ihtiyaç haline getirdiği kanaatindeyiz.

Veriye Dayalı Belediyecilik Nedir?

“Veriye dayalı belediyecilik”, şehir yönetiminde veri odaklı yaklaşımların kullanılmasıdır. Bu yaklaşım, çeşitli kaynaklardan elde edilen verilerin toplanması, analiz edilmesi ve bu verilere dayanarak kararların alınması sürecini içerir. Sapanca gibi bir bölge için, doğru veri analizi ve kullanımı, şehrin gelişimini planlamak ve kaynakları etkin bir şekilde yönetmek açısından kritiktir.

Sapanca’nın Veri Potansiyeli

Sapanca, doğal güzellikleriyle olduğu kadar, turizm potansiyeliyle de dikkat çeken bir yerdir. Samanlı dağlarının doğası ve Sapanca Gölü manzarasıyla ünlü olan ilçemiz, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlamakta. Bu turistik potansiyel ziyaretçi sayılarından, turist profilinin analizine kadar birçok verinin elde edilmesine olanak tanır. Ayrıca altyapı, trafik, çevresel koşullar gibi birçok konuda da değerli verilere sahiptir.

Veriye Dayalı Karar Alma ve Planlama

Sapanca’nın geleceğini planlamak için veriye dayalı karar alma süreçleri hayati önem taşır. Örneğin, turist akışının analiz edilmesiyle turizm altyapısının geliştirilmesi, trafik verilerinin kullanılmasıyla ulaşım sorunlarının çözülmesi gibi konularda veriye dayalı kararlar alınabilir. Ayrıca, doğal afet risklerinin belirlenmesi ve çevresel sürdürülebilirlik için veri analizi büyük önem taşır.

Halk Katılımı ve Şeffaflık

“Veriye dayalı belediyecilik”, halkın katılımını artırmak için bir araç olarak da kullanılabilir. Sapanca’da yaşayanlar, belediyenin veri tabanlı karar alma süreçlerine daha fazla katılabilir ve şehrin geleceğini şekillendirme sürecinde daha aktif bir rol oynayabilirler. Ayrıca, veriye dayalı kararlar şeffaflığı artırır ve halkın güvenini kazanır.

Sapanca’da veriye dayalı belediyecilik yapılmasının önemli birkaç nedeni vardır:

Sürdürülebilir Kalkınma: 

Sapanca’nın doğal güzellikleri ve turistik potansiyeli, sürdürülebilir bir kalkınma stratejisi gerektirir. Veriye dayalı belediyecilik, doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasını destekleyerek, şehrin uzun vadeli kalkınmasını güçlendirir.

Altyapı Planlaması: 

Sapanca’nın nüfusu ve turist sayısı gibi değişkenler sürekli olarak değişmektedir. Veriye dayalı belediyecilik, altyapı ihtiyaçlarını belirlemek ve buna göre planlamalar yapmak için önemli bir araçtır. Örneğin, nüfus artışıyla birlikte su ve enerji talebi de artar, bu nedenle altyapı yatırımları buna göre yapılmalıdır.

Turizm Yönetimi: 

Sapanca, doğal güzellikleriyle ünlü bir turistik bölgedir. Turizm sektörünün sürdürülebilirliği için veriye dayalı belediyecilik önemlidir. Turist hareketliliği, tercihleri ve tesis kullanımı gibi verilerin analizi, turizm politikalarının ve altyapısının geliştirilmesinde kritik bir rol oynar.

Risk Değerlendirmesi: 

Sapanca gibi bir bölgede doğal afetlerin riski yüksektir. Veriye dayalı belediyecilik, sel, deprem gibi risklerin belirlenmesi ve bu risklere karşı hazırlıklı olunması için önemli bir araçtır. Hava durumu, jeolojik yapı ve su seviyeleri gibi verilerin analizi, afet yönetim planlarının oluşturulmasına katkı sağlar.

Halk Katılımı ve Şeffaflık: 

Veriye dayalı belediyecilik, halkın katılımını artırır ve karar alma süreçlerini şeffaflaştırır. Halkın geri bildirimleri ve ihtiyaçları, veri analiziyle desteklenerek daha etkili bir şekilde dikkate alınabilir. Bu da belediyenin politikalarının daha iyi anlaşılmasını ve kabul edilmesini sağlar.

Sonuç olarak, Sapanca’da veriye dayalı belediyecilik yapılması, şehrin sürdürülebilirliğini artırır, altyapı planlamasını iyileştirir, turizm yönetimini destekler, risk yönetimini güçlendirir ve halkın katılımını sağlayarak şeffaflığı artırır. Bu nedenlerle veriye dayalı belediyecilik Sapanca’nın geleceğini şekillendirmek için kritik bir öneme sahiptir.

Kaynakça
Yeni Nesil Belediyecilik
Yönetimin Geleceği Veri Temelli Politika Yapımı
Endeksa Sapanca Nüfus Bilgileri
Madam Merkel’den TOKİ’ye Sapanca’da Toprak Asabiyeti
1999 Depremi Sapanca Hasar Durumu

1 Yorum

Vedat SEVGİGÖR 7 Mart 2024 at 18:54

Kaleminize sağlık. Bölge hakkında çok bilgilendirici bir yazı olmuş.

Cevapla

Yorum Yap

İçimdeki BEN, Dışımdaki SEN ve SAPANCA ...