Sapanca INFO

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi

YKS sürecini bitti, zorlu bir tercih dönemi var. Elbette tercihlerinizde dikkate alacağınız çok sayıda faktörler de olacak. Bu yazıda seçenek olarak görebileceğiniz Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi (SUBÜ) hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi; geleceğini kendi çabası ve niteliği üzerine kurmayı hedefleyen, turizm endüstrisini bir kariyer alanı olarak gören ve bu endüstrinin bir parçası olmaya karar veren yüzlerce öğrencisiyle turizm eğitiminde önemli bir kurum haline geldi. Bugün, lisans düzeyinde dört bölüm, yüksek lisans düzeyinde üç program ve doktora düzeyinde bir programla öğretim faaliyetlerini sürmektedir. 2002 yılında başlayan bu yolculuk daha geniş öğretim kadrosu, daha kapsamlı maddi olanaklar ve daha güncel müfredatla devam etmektedir. Bir yandan da turizm endüstrisinde önemli konumlara gelen mezunlarımız ve endüstri içerisinden sayıları her geçen gün artan paydaş ve işbirliklerimizle daha da güçlenmektedir. 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesinin temel odağı, turizm endüstrisine yönelik istihdam edilebilir, yönetim bilgi ve becerisini kazanmış, özgüveni yüksek, sektörel işleyişe hâkim ve turizmin belli bir alanında uygulama becerisine sahip kişiler yetiştirmektir. Bu yaklaşımla; öncelikle uygulamalı eğitimin gereğini yerine getirmeye, öğrencilerine uygulama olanakları oluşturmaya, diğer yandan da onların işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik kabiliyetlerine katkı sunmaya yönelik programlar geliştirmektedir. Öğretimin gerek konusu, gerek materyal ve yöntemleri ve gerekse öğrenen ve öğreten özelliklerinin sürekli değişmesine bağlı olarak da bu çabayı sürekli kılınmasına çalışılmaktadır.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi özel sektör kuruluşları nezdinde ciddi bir itibara sahip olduğu sektörel temaslarından bilinmektedir. Bunun yanında, bu kuruluşlardan geri bildirimler alarak müfredat güncellemesi ve öğrencilerin uygulama odaklı olarak, kariyer geliştirme konusunda yönlendirmeye de devam etmektedir. Başarılı mezunlarla da öğrencilerini bir araya getiren çalışmalar yapmaktadır.

Öğrencilerin girişimci, kararlı, çalışkan, milli değerlerine bağlı, bilimin ışığında düşünen ve faaliyet üreten kişiler olarak yetiştirmeye çalışmaktadır. 

Yorum Yap

İçimdeki BEN, Dışımdaki SEN ve SAPANCA ...