Sapanca INFO

Sosyal Medya Üzerinden Mesaj İfşalamak

Mesaj ifşalamak sosyal medyada artık bir trend haline geldi. Bu fiili işleyenler nasıl bir yaptırımla karşılaşacak? Avukat Yunus Emre ÖĞÜT, “Sosyal Medya Üzerinden Mesaj İfşalamak” konusunda hukuksal görüşlerini Sapanca INFO okurları için paylaştı.  1. Mesaj ifşalamak nedir?
  2. Kişisel mesajları ifşalamak suç mu?
  3. Mesaj ifşalamak cezası nedir?
  4. Mesaj ifşalamak suçundan beraat edilebilir mi?

Mesaj ifşalamak sosyal medyada artık bir trend haline geldi. Gizli kalacağı umulan mesajlaşmalara ait görsellerin bir gazete haberinde “mesajları ifşa oldu” “mesajları ifşa etti” “futbolcu mesaj ifşası” gibi başlıklarla haber olması göründüğünden çok daha yakın bir ihtimal olabilir. Peki ama hukuk düzeni tarafından korunması gereken haberleşmenin gizliliği kavramının ihlali durumunda; bu fiili işleyenler nasıl bir yaptırımla karşılaşacak?

Bu yazımız sosyal medya veya Whatsapp gibi çeşitli iletişim araçları üzerinden kendisine gönderilen mesajları ifşa ederek özgüven kazanacağını düşünenleri oldukça üzebilir. Zira bazen sâfiyane olarak yaptığınızı düşündüğünüz bir paylaşım veya konumuz özelinde bir mesaj ifşası Türk Ceza Kanunu’nun 132.maddesinde düzenlenen haberleşmenin gizliliğini ihlal suçuna vücut verebilir.

Mesaj ifşalamak nedir?

Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız bu ifade özünde iki veya daha çok taraflı yapılan mesajlaşmadaki içeriklerin diğer tarafların rızası olmaksızın çeşitli platformlar kullanılarak (İnstagram, Twitter,Facebook vs) açığa vurulması veya yayımlanmasıdır. Sosyal medya kullanımının bu denli yaygınlaşması taraflar arasında iletişimi kolaylaştırmaktadır. Hatta çoğu zaman bu taraflar birbirlerini dahi tanımamaktadır. Mesaj ifşalamak ile ilgili ihtimaller de genelde bu durumda karşımıza çıkmaktadır.

Belirtmek gerekir ki kişinin istemediği bir mesajın muhatabı olması her şeyden önce kişisel alanına bir saygısızlık olarak nitelendirilebilecektir. Ancak tabi ki bu durum mesaj ifşalamak fiilinin meşru olduğu anlamına gelmeyecektir. Öte yandan kişiye atılan mesajın suç teşkil ettiği durumlar söz konusu olabilir. Bu durumda bu mesaja muhatap olan kişilerin Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunması beklenir. Ancak bu kişiler bazı durumlarda yasal haklarını kullanmak yerine başka çarelere başvurmaktadırlar. Kendisine gelen mesaj ifşalamak da çoğu zaman cazip bir alternatif olarak görünmektedir. Ancak aşağıda detaylıca izah edeceğimiz üzere bu şekilde mesaj ifşalamak Türk Ceza Kanunun Haberleşmenin Gizliliğini İhlali suçunu gündeme getirecektir.

Kişisel mesajları ifşalamak suç mu?

Türk Ceza Kanunun Haberleşmenin Gizliliğini İhlal başlıklı 132.maddesinin 3.fıkrası “Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.”

Maddenin lafzından açıkça anlaşılacağı üzere taraflar arasında gerçekleşen mesajlaşma kayıtlarını diğer tarafın rızasını almaksızın, hukuka aykırı bir şekilde açıkça ifşa edilmesi durumunda bu suç oluşacaktır. İfadeyi daha da sadeleştirmek gerekirse; yazılan bir mesajın muhatabın rızası dışında ve hukuka aykırı olarak başkalarının görebileceği şekilde paylaşılması, açığa vurulması, duyurulması, ilan edilmesi, yayımlanması durumunda bu mesajı ifşalayan kişi, belirtilen suçu işlemiş olacaktır.

Whatsapp mesajlarını yaymak, İnstagram DM mesajlarının ekran görüntüsü alınarak story’den paylaşmak veya mesaja ilişkin post atmak, Twitter mesaj kutusundaki mesajların aleniyeti sağlar biçimde başkaları ile paylaşılması ve benzeri örneklerin hepsi diğer şartların da varlığı halinde haberleşmenin gizliliğinin ihlali olarak değerlendirecektir.

Böyle bir durum ile karşı karşıya kalmanız durumunda, randevu alarak ofisimize bizzat gelebilir veya iletişim bilgilerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Süreçte deneyimli avukatlarımızın hukuki desteğini alabilirsiniz.

Mesaj ifşalamak cezası nedir?

Türk Ceza Kanunun Haberleşmenin Gizliliğini İhlal başlıklı 132.maddesinin 3.fıkrası “Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.” Kanunun lafzından da anlaşılacağı üzere belirtilen suça ait cezanın alt sınırı 1 yıldan başlamaktadır. Üst sınır ise 3 yıldır. İfşa etme fiilinin, basın yayın yoluyla işlenmesi halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Mesaj ifşalamak suçundan beraat edilebilir mi?

Haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçunun oluşup oluşmadığı her olayda detaylı şekilde incelenmelidir. Yukarıda konu hakkında yaptığımız açıklamalar her ne kadar belirli seviyede bilgi vermiş olsa da sürecin bir avukat nezaretinde yürütülmesi istediğiniz sonuca ulaşmanızda başarı şansınızı artıracaktır.

Bu suçtan beraat için suçun maddi ve manevi unsurlarının gerçekten oluşup oluşmadığı dikkatlice incelenmelidir. Ayrıca hukuka aykırılık unsuru ve aleniyetin gerçekleşip gerçekleşmediği hususunun da bir avukat gözetiminde her olaya özgü olacak şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yorum Yap