Sapanca INFO

Sapanca’da Sivil Toplum

Sivil Toplum; gönüllü, kendi kendini çekip çeviren, kendi ayakları üzerinde duran, hukuksal bir düzenle ya da ortak değerler kümesiyle sınırlı, devletten özerk, örgütlü toplumsal yaşam alanı olarak ifade edilebilir.Dünyada daha eskilere dayanmakla birlikte ülkemizde, 1980’lerde iç ve dış gelişmelerin etkisiyle ve tüm toplum kesimlerinin demokrasi talebiyle sivil toplum örgütleri gelişmeye ve bu örgütlerin önemi artmaya başladı.


SApanca INFO ile Web Tasarım


Sivil Toplum Kuruluşları insanları toplumdan kopuk, kendi başlarına hareket eden bireyler olmaktan çıkararak gruplar halinde bir araya gelmeyi sağladı. Bu kuruluşlar aynı zamanda çoğulcu toplumsal yapının oluşmasında ve çoğulculuk kültürünün toplumsal dokuya nüfuz etmesinde etkili oldu. Sivil Toplum Kuruluşları bireylerin önünü açarak sorumluluk ve yaratıcılık bilincini geliştirdi. Kişiler açısından baktığımızda ise birçok alanda hizmet veren, sivil toplum kuruluşuna üye olan ve faaliyetlerinde üyeliğin gereklerini yerine getiren bireyler, bireysel yaşamlarını çok boyutlu hale getirme şansını yakalamış oldu. 

Sapanca halkının Sivil Toplum anlayışına yaklaşımı da ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelere paralel olarak gelişti. Sapanca’da sivil toplum çerçevesinde değerlendirilecek 85 dernek ve 2 vakıf çeşitli faaliyet alanlarında hizmet vermek üzere kuruldu.

Faaliyet Alanlarına Göre Sapanca’da Kurulan Dernek ve Vakıflar

Spor ve Spor İle İlgili Dernekler (21)

Dini Hizmetlerin Gerçekleştirilmesine Yönelik Faaliyet Gösteren Dernekler (18)

Mesleki ve Dayanışma Dernekleri (16)

Eğitim Araştırma Dernekleri (7)

Kültür, Sanat ve Turizm Dernekleri (6)

Çevre Doğal Hayat Hayvanları Koruma Dernekleri (5)

Toplumsal Değerleri Yaşatma Dernekleri (2)

Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Dernekler (2)

Şehit Yakını ve Gazi Dernekleri (2)

Bireysel Öğreti ve Toplumsal Gelişim Dernekleri (2)

Yaşlı Ve Çocuklara Yönelik Dernekler (1)

Kamu Kurumları ve Personelini Destekleyen Dernekler (1)

Hak ve Savunuculuk Dernekleri (1)

Engelli Dernekleri (1) 

Alpaslan Otizmle Mücadele Vakfı

Sapanca İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Sapanca’da sivil toplum olgusunun hızla itibar kazanması, gündelik ve siyasi hayatta sıklıkla dile getirilmesine yerel yönetim de duyarsız kalmadı. Sapanca Belediyesi Eski Hizmet Binasını Sivil Toplum Birimleri Binası olarak hizmete açtı ve birçok Sivil Toplum Kuruluşunun tek çatı altında toplanmasını sağladı. 

Kaynak:
https://www.siviltoplum.gov.tr/illere-ve-faaliyet-alanlarina-gore-dernekler
https://www.vgm.gov.tr/vakif-sorgulama/vakif-sorgulama?Page=1&CityId=54&StateId=743
https://www.sapanca.bel.tr/Projeler/Detay/STK-Merkezi

Yorum Yap

İçimdeki BEN, Dışımdaki SEN ve SAPANCA ...