Sapanca INFO

Türkiye Yüzyılını Gençlerimiz ile İnşa Edeceğiz!

Sapanca’da güreş sporunu; geleneksel, kültürel ve tarihsel yönleri ile değerlendirip, tanıtım ve faaliyet açısından zenginleştirmek istiyoruz.

Spor insanlar için ortak bir gereksinimdir. Fakat temel gereksinimlerde olduğu gibi sporda da her toplumun ilgi ve yaklaşımları farklılıklar göstermektedir. Her milletin geçmişten süzülüp gelen, sosyal yapı ve yaşayıştan kaynaklanan, kısmen coğrafi ve yerel özellikleri de bünyesinde barındıran spor kültürü anlayışları oluşmuştur. Bu anlayış ve kavrayış milli bir nitelikte taşımaktadır.

Sapanca’da bütün spor branşlarının gelişmesi, yaygınlaşması ve sporcuların yetişmesi yerel yönetimin sahip olduğu spor politikası ile yakın ilişkili olduğu kesindir. Özellikle yöneticilerin spor ve sporcuya yaklaşımının, yerel halkın spora karşı merakı üzerinde etkili olduğu da bir gerçektir. Diğer bir gerçek de Sapancalı sporcuların ulusal ve uluslararası düzeyde en çok başarı kazandıkları spor dalının güreş olduğudur. 

Toplumumuzda geleneksel sporların en önemlisi olan güreşin halkın binlerce yıllık kültüründe önemli bir yeri vardır. Türkçe konuşan tüm halklarda sosyal tabanlı yaygın bir spor olduğu da bilinmektedir. Toplumsal değişme sürecinde, değişmenin içeriğine bağlı olarak spor da değişmekte, kendine özgü değerler, normlar ve dil geliştirmektedir. Güreş, manevi ve kültürel değerlerden bağımsız hale gelmeden, günümüzde de hem geleneksel hem de modern biçimiyle mevcudiyetini sürdürmektedir. Ancak toplumda güreş sporuna olan ilginin ve değer yargıların değiştiğini de gözlenmekteyiz.

Özellikle gelişmiş ülkelerde devletin geleneksel spor branşlarına özel önem verdikleri (Japonya’da sumo, ABD’ de kriket vb) göz önüne alındığında, Sapanca’da güreş sporunun gelişimi, yaygınlaştırılması ve gelecek kuşaklara taşınması için politikalar üretilerek, kalıcı finansal fonların oluşturulmasıyla ilgili  yerel yönetim başta olmak üzere özellikle Sapanca gibi turizm ekonomisi gelişmiş olan bir ilçede turizm sektöründe yer alan işletmelerin özel ilgi göstermesi önem taşımaktadır. 

Sapanca’da güreş sporunun kurumsallık, altyapı, tesis ve eğitim açısından hak ettiği seviyeye gelebilmesi için herkes üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket etmeli ve güreş sporuna gereken ilgiyi göstermelidir. Sorumluluğu sadece belli yer ve kişilerde aramak yerine başta basın ve yayın kuruluşları, bölgedeki üniversiteler, işletmeler, sivil toplum, kanaat önderleri ve yerel halk ile iyi ilişkiler kurularak gerekli çalışmalar yapılabilir. Ayrıca ilçemizdeki güreş sporunun sosyal ve ekonomik profilini, sorunlarını ve ihtiyaçlarını bütün yönleriyle disiplinli yaklaşımlarla ortaya koyacak kapsamlı akademik çalışmaların yapılması da önemli olacaktır.

Bu şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” tanıtım toplantısında dile getirdiği “Türkiye Yüzyılını sizlerle inşa edeceğiz.” dediği gençlerimizi yetiştirebiliriz.

Kaynak
1-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” Tanıtım Toplantısı Konuşması
2-II.Abdülhamit, Güreş ve Güreşçiler
3-Sosyal Değişme Sürecinde Türkiye’de Toplumun Güreş Sporuna Olan İlgisi, Bilgi ve Değer Yargılarının Belirlenmesi

1 Yorum

Sapanca INFO 5 Kasım 2022 at 07:52

Abdülaziz [1861-1876) güreşi aşırı bir tutkuyla severmiş. Güreşçileri sarayında görevli olarak çalıştırmış ve pehlivanlar bölüğü kurmuş. Hatta Avrupa’ya yaptığı gezilerinde maiyetindekiler arasına güreşçileri de alırmış. Bu bakımdan Abdülaziz dönemi, «pehlivanlarımız için İkbal devri» olarak kabul edilir. Bu ikbal sebebiyle güreşçiler, memlekette büyük bir geçim sıkıntısı çekmemişler ve ülke dışına çıkma ihtiyacı duymamışlar.

Cevapla

Yorum Yap

İçimdeki BEN, Dışımdaki SEN ve SAPANCA ...