Sapanca INFO

Sapanca Şiiri 2Kurtköy’ün iki burçlu kalesi
Meşhurdur Demirkapı efsanesi
Mağarası, Doğan Sivri tepesi
Burcu burcu kokuludur Sapanca

Rüstem Paşadan Hasan Fehmi Paşaya
Rahime Sultandan Vecihi Kapısına
Gölü kucaklayan koca çınarına
Bir yolcunun ugrağıdır Sapanca

Kızılkanat balığının tadında
Dibektaşta Koçali suyunda
Gidip gelemeyenin gözyaşlarında
Nemli nemli sarılıdır Sapanca

Köylü atlarına meradır koşu düzü
Taş değirmende mısır püskülü
Kapı başlarında kokar pembe gülü
Babaannemin türküsüdür Sapanca

Akçay deresinde benekli alabalık
Cuma pazarıdır çok kalabalık
Gürgülü kirazının al yanağında
Tane tane can eriğidir Sapanca

Yorum Yap

İçimdeki BEN, Dışımdaki SEN ve SAPANCA ...