Sapanca INFO

Sapanca Meslek Yüksekokulu

YKS sürecini bitti, zorlu bir tercih dönemi var. Elbette tercihlerinizde dikkate alacağınız çok sayıda faktörler de olacak. Bu yazıda seçenek olarak görebileceğiniz Sapanca Meslek Yüksek Okulu (Sapanca MYO) hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Sapanca Meslek Yüksek Okulu; kendisine çağdaş uygarlığın gerektirdiği her türlü donanıma sahip bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiş Sapanca, 2018 yılından bu yana Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde Eğitim Öğretime Peyzaj ve Süs Bitkileri, Medya ve İletişim, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Bankacılık ve Sigortacılık, Dış Ticaret ve Pazarlama Programlarında devam etmektedir.

Evrensel nitelikte bilim, teknoloji ve hizmet üretme yaklaşımı ile çağdaş bir eğitim, öğretim kültürü oluşturarak; mesleki bilgiye ve uygulama becerisine sahip, ahlaki ve mesleki nitelikleri yüksek, toplumsal değerlere saygılı bireyleri iş dünyası ile birlikte yetiştirmektir.

Mesleki eğitim-öğretimde hedeflediği yüksek kalite standartlarıyla mezunlarına uygulama becerisi kazandırma yetkinliği ile ulusal ve uluslararası düzeyde adından söz ettiren; iş dünyası ile işbirliği içinde geleceğin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik etkili çözümler üreten, takım çalışmasını teşvik eden, demokratik, şeffaf, iletişime ve değişime açık bir Meslek Yüksekokuludur.

Dış Ticaret Program Amacı: Küreselleşme olgusunun beraberinde getirdiği yoğun rekabet ortamında, var olan veya potansiyel dış pazarlara yönelen ülkemiz firmalarının dış ticaret hamlesine katkıda bulunabilecek, global düşünüp yerel uygulayabilecek, dış ticaret konularında uygulanabilir bilgi ve beceri ile donatılmış, çok uluslu ortamlarda faaliyet gösterebilecek dış ticaret uzmanı Meslek Elemanı yetiştirmektir.    

Dış Ticaret Programı’ndan mezun olanlar kamu ve özel kuruluşlarda alanları ile ilgili çalışabilmektedirler.

Bankacılık ve Sigortacılık Program: Bankacılık ve Sigortacılık alanlarında özellikle uygulamalı becerisine sahip uzman Meslek Elemanı yetiştirmektir. Yaklaşım tarzımız, mezun olan öğrencilerin çalışma yaşamına iş tecrübesine sahip olmadan dahi adapte olmalarını sağlamaktır. Bu nedenle programlarda uygulama derslerine ağırlık verilmiştir. Bankacılık ve Sigortacılık Programı titizlikle belirlediği ders ve uygulama programları ile Sermaye Piyasası Kurumunun (SPK), bankaların, sigorta şirketlerinin açtığı sınavlara hazırlama amacını da gütmektedir.

Öğrenciler işletme disiplinleri ile ilgili eğitimin yanı sıra Bankacılık ve Sigortacılığa özgü temel eğitimi de aldığından, zaman içinde başarıları ölçüsünde ve kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak daha üst kademe yönetsel pozisyonlara da yükselebilmektedir. Bu programın eğitim dili Türkçe’dir. Örgün ve ikinci öğretim olarak eğitim verilen bu programda staj döneminde öğrenciler bankaların hazine, bireysel işlemler, operasyon gibi farklı bölümlerinde, sigorta şirketlerinde veya sigorta acentelerinde çalışabilmekte ve mezun olduklarında bu alanda da istihdam edilebilmektedirler.           

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı: Muhasebe fonksiyonlarının ne olduğunu ve Muhasebe işlemlerinin nasıl uygulandığını bilen, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini ve ilgili mevzuatı kavrayan ve finansal analiz yapabilen girişimci ve analitik düşünme yeteneğine sahip Meslek Elemanları yetiştirmektir.

Program mezunları, kuruluşların Muhasebe, Finans ve Denetim birimlerinde, Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin bürolarında ve bankaların yönetim ve organizasyon kadrolarında görev almaktadırlar. 

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında alınan puan ve kontenjan durumlarına göre çeşitli üniversitelerin dört yıllık lisans programlarına geçiş olanakları da vardır. Bunun yanı sıra dört yıllık eğitimi bir fakültede tamamlayarak diğer yasal zorunlulukları yerine getirenler, Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odaları Birliği tarafından açılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” unvanını alarak, küçük bir sermaye ile kendi işlerinin sahibi olma olanağına da sahiptirler.

Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı: Bu program, peyzaj planlama, çizim ve uygulama konularında eğitim sağlamaktadır.  Bu aktiviteler iyi dizayn edilmiş kaliteli alanlar yaratmada öncü rol oynamakta ve ayrıca genç uzmanlar için cazip iş imkânları sağlamaktadır. Bu programın amacı özel ve kamu kurumlarına meyzaj teknikeri yetiştirmek ve teknikerlere kendi işlerini kurma fırsatı sağlamaktır.

Mezunlar; özel sektöre ait fidanlıklarda ve seralarda her türlü iç mekan ve dış mekan süs bitkilerinin yetiştirilmesinde ve peyzaj düzenleme çalışmalarında, kamu sektöründe, Tarım Bakanlığı’na ait kuruluşlarda ve belediyelerde çalışmaktadırlar.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı: Küreselleşen dünyada Avrupa Birliği ile bütünleşme aşamasındaki Türkiye’de iş ve sosyal yaşamda halkla ilişkiler, reklam ve iletişim yönetiminin gücünün bilincinde olan, bu gücü sosyal sorumluluk sınırları içinde kullanmak gerektiğine inanan iş gücünü, halkla ilişkiler, reklam ve iletişim sektörüne kazandırmayı amaçlamaktadır.

Mezunların büyük çoğunluğu reklamcılık ve halkla ilişkiler sektöründe çalışmaktadırlar. Bölümden mezun olan öğrencilerin, reklam ve halkla ilişkiler sektörlerinin yanı sıra medya sektöründe de iş bulma olanakları vardır. Ayrıca bölümden mezun olan öğrenciler turizm sektörünün çeşitli birimlerinde yöneticilik, danışmanlık ve halkla ilişkiler uzmanlığı gibi görevleri yapmaktadırlar. Sayılan bu görev alanlarının piyasasının en çok ihtiyaç duyduğu alanlar olduğu açıktır.

Medya ve İletişim Programı: BİLGİ’nin itici güçlerinden biri olan Medya ve İletişim Programı, 2000’li yıllarla birlikte giderek çeşitlenen ve yaygınlaşan farklı medya alanlarında çalışabilecek donanımlı ara eleman yetiştirmek üzere tasarlamıştır.

Program özellikle dijital medya ve internet teknolojisinin medya alanında yaratacağı büyük sıçramaları öngörmüştür.

Bu nedenle, özellikle internet teknolojilerini ve onun üzerine kurulu melez medya modellerini temel alan internet gazeteciliği, blogging, podcasting, online gaming gibi konularda bir yandan nitelikli bitirme tezleri yazılırken, diğer yandan da pratiğe dönük çalışmalar ve içerik üretimi için olanaklar sağlanmaktadır.

Medya ve İletişim Programı olarak hedefimiz, başından beri öncelikle medya mesajlarını doğru okuyan, analiz eden ve günümüz fenomenleriyle medya içeriğini eleştirel gözle değerlendirebilen bireyler yetiştirmek olmuştur. Bu özelliklere sahip bireyler, daha sonra çalıştıkları kurum neresi olursa olsun o kurum için gerekli medya mesajlarının üretilmesi, doğru mecralardan, doğru zamanda, doğru kitleye aktarılmasında başarılı olacaklardır.

Programdan mezun olacak öğrenciler, 2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları (Sosyal Medya Yönetimi, Sosyal Ağlar, Sosyal Medya Pazarlaması gibi) derslerle sosyal alanında ihtiyaç duyulan yetişmiş personel açığını dolduracak niteliklere sahip olacaklardır.

Öğrencilerinin salt akademik değil, profesyonel yetkinliklerinin de öğrenim sürecinde geliştirilebilmesine olanak sağlamak amacıyla sağlıklı bir Üniversite-Sektör işbirliği kurulması yönünde çalışmalar sürmektedir.  Bu program, başarıyla mezun olacak öğrencilerin tümüne maddi ve manevi imkânları oldukça yüksek bir meslek kazandırmayı da hedeflemektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, neredeyse her sektörde bulunan iletişim ve medyayla ilgili bölümlerde çalışabileceklerdir.

Pazarlama Programı: Öğrencilere işletmecilik ve yönetim anlayışı çerçevesinde pazarlama disiplininin önemi ve pazarlama faaliyetlerinin uygulanması konularında bilgi ve beceri kazandırma amacı ile oluşturulmuştur.

Bu amaçla iki yıllık verilen eğitim ile kişisel beceriler birleştirilerek, öğrencilerimizin hizmet ve imalat işletmelerinde yer almaları, programda aldıkları eğitimi ileri götürerek lisans programı ile tamamlamaları da mümkündür.

Kamu ve özel sektör işletmelerinin pazarlama ve satış birimlerinde ihtiyaç duyulan Meslek Elemanlarını yetiştirmek amacı ile oluşturulan Pazarlama Programının hedefi, doğru yer, zaman ve ortamda nihai kullanıcılara ve müşterilere ulaşan, onların ihtiyaçlarını karşılayan, müşteri tatmini ve sadakati sağlayan mezunlar vermektir.

Bu hedefi gerçekleştirmek ve meslek bilincini oluşturmak için dört dönem kapsamında teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir.

Yorum Yap

İçimdeki BEN, Dışımdaki SEN ve SAPANCA ...