Sapanca INFO

Sapanca El Sanatları Festivali

20-23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Sapanca El Sanatları Festivali’ nin 5 ncisi Kırkpınar sahil bandında yer alan festival alanında gerçekleştirildi.El sanatları kişinin kendi elleriyle üretimde bulunduğu hobi ve faaliyetleri kapsayan bir sanat dalıdır. Bu üretim zevk ya da ticari amaçlı olabilir. Bazı el sanatları yüzyıllardan beri geçerli olan geleneklere dayanmaktadır. El Sanatları insanoğlu var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır.

Sapanca El Sanatları Festivali, binlerce yıllık Türk tarihinin yetiştirdiği el sanatlarının üretimi yoluyla geçimini sağlayan sanatkarları maddi yönden desteklenmesi, gelişmelerine yardımcı olunması, yapmış oldukları çalışmaların devamını sanatlarını yaşatmalarına katkı sunmak için teşvik amaçlanmıştır.

Festivalde ahşap işçiliği, bakırcılık, bastonculuk, geleneksel giysili bebek yapımcılığı, bıçakçılık, cam işçiliği, çömlekçilik, dericilik, dokumacılık, gümüşçülük, işlemecilik, kaşıkçılık, köşkerlik, minyatür alet yapımcılığı, müzik aletleri yapımcılığı, saraçlık, sedefkârlık, semercilik, sepetçilik, seramik işçiliği, Türk Süsleme Sanatları(tezhip, hat, minyatür, ebru), yazmacılık gibi geleneksel Türk El Sanatlarından örneklerin geleneksel yapım şekilleriyle birlikte sunulmaktadır.

Geleneksel el sanatlarımız, binlerce yıllık tarihin içinde zengin bir mozaik ile harmanlanarak, Anadolu’muzun kültürel mirasını oluşturmuştur. Çeşitli nedenlerle unutulmaya yüz tutan bazı geleneksel el sanatlarımız günümüze kadar kısmen de olsa yaşatılarak taşınmıştır.

Sapanca El Sanatları Festivalinin öncelikli amacı, somut olmayan kültürel miraslarımız kapsamında yer alan, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızın korunması, yaşatılması ve bir sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak olacaktır.

Detaylı Bilgi: Sapanca Belediyesi

Yorum Yap

İçimdeki BEN, Dışımdaki SEN ve SAPANCA ...